BK hengeren

BK Hengeren er en familiebedrift som ble etablert i 1997 av Berit og Bjørn Kvilvang. De begynte i det små med å produsere varehen- gere og fikk etter hvert opparbeidet et forhandler- nett over hele landet.

De økte raskt på bredden i sortimentet og satset stort på båthengere, varehengere, ATV hengere og scooterprodukter. Etter ca 7 år var omsetningen blitt såpass stor at det ble nødvendig å flytte til nye lokaler. Det ble reist et produksjonslokale på Øra Industri- område i Fredrikstad på ca 900 m2. Etter ca 3 år måtte det nok en utvidelse til for å dekke etterspørselen av BK Hengere, og utvidelsen kom på eksisterende bygg med ca 450 m2.

BK Hengeren har siden starten hatt en god vekst både økonomisk og volummessig og vi regner med fortsatt god vekst i årene som kommer. Derfor utvidet vi vinteren 2010 våre lokaler med ytter- ligere 1800 m2. BK Hengeren teller nå 8 ansatte pluss produksjonen og omsetter for ca 40 millioner kroner. Vareutvalget har passert 70 modeller innenfor segmentet varehengere, båthengere, ATV hengere, biltransportere, hestehengere, pulker og kjelker.

BKHENGEREN.NO